Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Plavecký výcvik

V dňoch 10. 05. – 31. 05. 2010 sme sa zúčastnili na plaveckom výcviku na mestskej krytej plavárni v Žiline. Výcvik nám zabezpečila plavecká škola Nereus. Výcviku sa zúčastnili žiaci 1. A, 1. B, 2. A, 2. B. Plavecký výcvik bol organizovaný vždy v pondelok, stredu a v piatok od 9.00 do 10.00. Zo školy žiaci dochádzali na plaváreň  objednaným autobusom zo zástavky Smreková o 8.30. O 10.30 sa žiaci vrátili autobusom naspäť do školy. Počas kurzu boli žiaci rozdelený do štyroch skupín, v ktorých sa im tréneri venovali podľa individuálnych vzdelávacích potrieb žiakov. Jednotlivé motorické zručnosti boli pravidelne upevňované opakovaním. Žiaci boli motivovaný striedaním aktivít, ktoré ich viac bavili s aktivitami, ktoré rozvíjali nové zručnosti (nácvik plávania – skákanie do vody), a častým pozitívnym hodnotením dosiahnutých pokrokov. Žiaci počas kurzu prekonali strach z vody, naučili sa koordinovať dýchanie pri kontakte s vodou, skočiť bez pomoci do vody a podľa individuálnych talentov aj plávať rôznymi „nerozpoznateľnými“ štýlmi, ale aj plavecký štýl kraul, prsia, znak. Na záver kurzu žiaci dostali „mokré“ vysvedčenie.