Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Ovocný týždeň

V týždni 22. – 28. októbra 2009 sme mali v škole ovocný týždeň.
Triedni učitelia sa rozprávali so žiakmi o tom, aké je ovocie zdravé a chutné.
Každá trieda si vždy ráno pozbierala všetko ovocie na učiteľský stôl. Pani učiteľky a pán učiteľ ho cez veľkú prestávku nakrájali a potom si v triede so žiakmi urobili hostinu.
Žiaci so zaviazanými očami hádali aké ovocie dostali do úst. V niektorých triedach mali žiaci ovocný preukaz, do ktorého si značili, či dali prednosť ovociu alebo sladkostiam. 
Na výtvarných výchovách sme maľovali košík s ovocím, lepili ovocie z farebného papiera a modelovali ovocie z plastelíny.
V jednej triede si žiaci vyrábali ovocné šaláty a ponúkali sa navzájom. Žiaci vyskúšali aj chuť sušeného ovocia.
Na koniec tohto ovocného týždňa sme si urobili súťaž v jedení jablka. Žiaci museli zjesť celé jablko aj s jaderníkom v čo najkratšom čase.
Celá akcia bola zaujímavá hlavne pre deti, ktoré veľmi nejedli ovocie a zrazu zistili, ako im chutí. Žiaci aj učitelia mali z tohto týždňa veľkú radosť.
foto
foto