Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

VŠETKOVEDKO A EXPERT GENIALITY SHOW

Vo štvrtok 28. novembra 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž Všetkovedko, určená pre žiakov druhého až štvrtého ročníka. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnilo 24 žiakov, ktorí zviedli veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Žiaci riešili rôzne úlohy z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy či anglického jazyka. Zo všetkých zúčastnených sa 8 žiakov zaradilo medzi 30 % najúspešnejších a získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. Ostatní získali diplom s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Každý okrem diplomu získal aj ceruzku a tí najúspešnejší aj tričko či loptičku Zemeguľa.

 

V ten istý deň sa konala súťaž EXPERT geniality show, určená pre žiakov druhého stupňa. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov našej školy. Piataci a šiestaci si zmerali sily v dvoch kategóriách – Ako funguje svetPäť jazykov kultúry. Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka si mohli vybrať dve zo šiestich ponúkaných tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English alebo Góly, body, sekundy. Siedmim našim žiakom sa podarilo aspoň v jednej kategórii umiestniť medzi prvú štvrtinu najúspešnejších riešiteľov, za čo boli odmenení diplomom s titulom EXPERT na (danú tému), ostatní žiaci dostali diplom účastníka a každý dostal ešte aj pero.

 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechu.