Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Duchovná obnova - Jakubčatá

V dňoch 5. 9. – 9. 9. 2019 navštívili našu základnú školu  Jakubčatá (slovenskí vysokoškoláci študujúci v Brne). Prostredníctvom zaujímavých prednášok priblížili žiakom život mladých kresťanov, ktorí nestrácajú svoju vieru ani počas štúdia v zahraničí, ba naopak, vďaka spoločenstvu mladých ľudí, do ktorého patria, ju ešte viac prehlbujú a neboja sa toto presvedčenie šíriť ďalej. Žiaci sa tak napríklad dozvedeli o možnostiach evanjelizácie prostredníctvom internetu, o nástrahách, ktoré so sebou prináša moderná doba či o rôznych spôsoboch, ako chrániť životné prostredie. Za toto všetko im patrí veľká vďaka a v ich študijnom aj osobnom živote im prajeme veľa Božieho požehnania.
foto
foto
foto
foto