Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Nový školský rok 2019/2020 sme začali slávnostnou svätou omšou v Kostole Dobrého Pastiera. Privítal nás pán farár Mgr. D. Pecko. Slova sa ujal aj pán riaditeľ Mgr. R Hrabovský, ktorý tiež všetkých srdečne privítal. Po krátkom príhovore predstavil nový kolektív učiteľov a vychovávateľov. Všetkým poprial úspešný a pohodový školský rok.

 

 

Následne sa triedni učitelia 2. – 9. ročníka stretli so svojimi žiakmi a poskytli im potrebné informácie. Naši prváčikovia sa spolu so svojimi rodičmi presunuli do auly školy, kde prebehlo ich zoznamovanie a v sprievode svojich nových triednych učiteliek odišli do svojich krásne vyzdobených tried.
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto