Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Beseda s vojakmi z USA

18. júna sa uskutočnila beseda s príslušníkmi americkej armády. Žiaci 3. až 9. ročníka mali možnosť aktívne komunikovať v cudzom jazyku a dozvedieť sa niečo o živote v tejto krajine. Žiaci si mali možnosť v praxi precvičiť to, čo sa naučili v škole.
 
Ohlasy žiakov boli veľmi pozitívne a preto dúfame, že sa so skupinou amerických vojakov, momentálne pôsobiacich v Martine ešte stretneme.
 
Veľká vďaka patrí pánovi učiteľovi M. Valčovi, ktorý túto besedu zorganizoval.
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto