Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Školský výlet - 3. ročník

Dňa 11. júna 2019 navštívili žiaci tretieho ročníka Vlastivedné múzeum v Považskej BystriciDeti absolvovali edukačný program zameraný na spoznávanie fauny nášho regiónu „Prechádzka našou prírodou“ a prehliadku aktuálnej výstavy „Oživovanie hradov“.

 

Botanička múzea Mgr. Paulína Prengelová predstavila deťom živočíchy, ktoré žijú v našich lesoch i obyvateľov vôd a ich brehov. Prostredníctvom počítačovej prezentácie sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie zo života medveďa, diviaka, srnca, zajaca, líšky, sojky, kukučky, hlucháňa, kačky, bociana, labute, čajky a ďalších živočíchov. Žiakov interaktívne spracovaná téma veľmi zaujala, spontánne sa zapájali do prednášky, kládli otázky a taktiež sa podelili o svoje zážitky a skúsenosti so spomínanými zvieratami. Po ukončení teoretickej časti si prezreli zvieratká nášho okresu i zblízka prostredníctvom dermoplastických preparátov vystavených v našej zmodernizovanej stálej expozícii „Prechádzka našou prírodou“.

 

Etnológ múzea Mgr. Jozef Mihálik previedol žiakov výstavou „Oživovanie hradov“, ktorá sa zaoberá problematikou záchrany hradných zrúcanín na Slovensku. Banerová výstava je spoločnou formou prezentácie práce viacerých občianskych združení, zoskupených do spoločného celoslovenského združenia Zachráňme hrady. Po prvýkrát je výstava doplnená aj o autentické archeologické nálezy z okolitých hradov: Bystrica, Lednica, Hričov, Lietava, Blatnica a Sklabiňa. Artefakty prezentujú úžitkovú keramiku, stavebné materiály, dobové vyobrazenia, ľudské lebky, mince, ozdoby a pracovné náradie. V závere prehliadky výstavy si žiaci pozreli päť kratších video ukážok z hradov Hričov a Lietava.

 

Deti aj pani učiteľky boli milo privítané a organizátorky v múzeu nám prichystali aj malé občerstvenie. Spokojní a s kopou zážitkov i suvenírov sme sa šťastlivo vrátili domov.  
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto