Základná škola

Čo bolo?

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/20132011/20122010/20112009/2010

Vianočný výchovný koncert

Dňa 20. 12. 2011 sa žiaci našej základnej školy zúčastnili na vianočnom výchovnom koncerte. Žiaci mali možnosť vypočuť si vianočné koledy a príbehy v doprovode hudobných nástrojov. Koncert sa niesol v duchu vianočnej atmosféry .
 
Cieľom výchovného koncertu bolo rozvíjať u žiakov pozitívny postoj ku klasickej hudbe,  a zachovávaniu tradícií.
foto
foto
foto
foto