Základná škola

Čo bolo?

2018/20192017/20182016/20172015/20162014/2015
2013/20142012/20132011/20122010/20112009/2010
Deň vody
22.03.2019
V piatok  22.3. 2019 sme na našej škole oslávili Deň vody. Obliekli sme sa do modrých tričiek. Vytvárali sme rôzne projekty o vode a spoločne...
Matematický klokan
21.03.2019
21. marca 2019 sa 75 žiakov zapojilo do medzinárodnej súťaže Matematický klokan pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci...
Exkurzia Krajská knižnica
19.03.2019
Žiaci 6. A triedy sa zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici. žiaci sa oboznámili s Britským centrom na podporu výučby a štúdia angli...
Krajské kolo Matematickej olympiády, kategória Z9
19.03.2019
19.03.2019 sa konalo krajské kolo 68. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z9.   Našu školu reprezentovali Samuel Krcho, Michal J...
Výchovný koncert „Spievaj že si, spievaj“
19.03.2019
Dňa 18.3. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu „Spievaj že si, spievaj“, pri ktorom nás manželia Pete...
Duchovná obnova 6. ročník
15.03.2019
Dňa 15.3.2019 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili duchovnej obnovy v CVČ Strom. Pán Boh zaplať aj za tento strávený čas, vďaka ktoré...
Slávik Slovenska - školské kolo
14.03.2019
Vo štvrtok 14.3.2019 sa konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Súťažiaci sa umiestnili následovne. I. ka...
DilongStar - školské kolo
14.03.2019
14.3.2019 prebehlo školské kolo DilongStar - súťaž v speve populárnej piesne. Súťažiaci sa umiestnili následovne:      ...
Pilotné testovanie deviatakov
11.03.2019
Dňa 22. 3. 2019 v piatok sa žiaci 9.A zúčastnili pilotného testovania pre NUCEM. Naša škola bola vybraná a my sme túto ponuku s radosťou uv...
Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
07.03.2019
Dňa 25. 02. 2019 reprezentovala žiačka 4. ročníka -   Nina Holeštiaková,  našu školu na okresnom  kole recitačnej súťaže ...