Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010
VŠETKOVEDKO A EXPERT GENIALITY SHOW
12.02.2020
Vo štvrtok 28. novembra 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž Všetkovedko, určená pre žiakov druhého až štvrtého roční...
Rok so svätými
10.02.2020
Naša škola sa spolu s Farnosťou Dobrého pastiera zapojila do projektu Rok so svätými. Január patril bl. Edmundovi Bojanovskému. Pribl...
Hviezdoslavov Kubín
30.01.2020
Dňa 30. 01. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Porotcov prišlo svojím umeleck...
Biblická olympiáda
29.01.2020
V stredu 29. 01. sa v aule našej školy uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Žiaci súťažiaci v trojiciach sa museli popas...
Duchovná obnova - 1. ročník
24.01.2020
Dňa 24.1.2020 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili duchovnej obnovy v CVČ Strom. Témou duchovnej obnovy bola odvaha, ktorá bola žiakom priblíže...
Výsledky T5
23.01.2020
...
Lyžiarský výcvik
20.01.2020 - 24.01.2020
V dňoch 20. - 24.1.2020 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka. V Čičmanoch sme mali krásne podmienky - ...
Predvianočné posedenie - 4. B
15.01.2020
Na rozlúčke so spolužiakmi pred vianočnými prázdninami sa v piatok 20. 12. 2019 v 4. B uskutočnil vianočný koncert. O hudbu sa postarali gitaristi a klav...
Planetárium
13.01.2020 - 16.01.2020
V dňoch 13.1. až 16.1. boli žiaci prvého stupňa v planetáriu, ktoré bolo nainštalované v telocvični. Žiaci sa pozerali na kupolu planetária a ...
Bábkové divadlo Žilina - Perinbaba
08.01.2020
V mesiaci december žiaci 1. stupňa navštívili kultúrne predstavenie od Ľubomíra Feldeka: Perinbaba v Bábkovom divadle v Žiline. Ide o najznámej...