Základná škola

Oznamy

Hodnotenie žiakov, nový rozvrh hodín
Milí rodičia a žiaci, na webovom sídle školy nájdete dokument o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej pre...

Prerušenie vyučovania
Milí rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude na našej škole od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane prerušené vyučo...

Riaditeľské voľno
Milí rodičia, žiaci, zamestnanci, Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53,010 07 Žilina, po...

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 3
Dňa 10. 03. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala v poradí druhé usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne ...

Svätá omša
Dňa 6.3.2020 o 8.00 hod sa uskutoční svätá omša pre 1. a 2. stupeň CZŠ Dobrého pastiera v Kostole Dobrého pastiera. ...

Jarné prázdniny
Jarné prázdniny začínajú 24. 2. 2020 a končia 28. 2. 2020. Nástup do školy 2. 3. 2020 (pondelok). ...

Prvopiatková svätá omša
Dňa 7.2.2020 o 8.00 hod sa uskutoční svätá omša pre 1. a 2. stupeň CZŠ Dobrého pastiera v Kostole Dobrého pastiera. ...

Polročné prázdniny
Polročné prázdniny sú 3. februára 2020 (pondelok). Nástup do školy je 4. februára 2020 (utorok). ...

Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny začínajú 23.12.2019 a trvajú do 7. 1. 2020. Nástup do školy 8.1.2020. ...

VIANOČNÉ TRHY
Srdečne pozývame všetky deti, rodičov, starých rodičov, známych i priateľov školy na VIANOČNÉ TRHY, kde si môžete zakúpiť r...