Základná škola

Oznamy

Náklady spojené so zvýšenými hygienickými opatreniami počas pandémie Covid-19
Milí rodičia, v posledných týždňoch školského roka sme boli povinní zvýšiť hygienické štandardy v našej ...

Letné prázdniny
Letné prázdniny začínajú 1. júla 2020 a končia 31. augusta 2020. Nástup do školy 2. septembra 2020 (streda). ...

Slávnostná ďakovná svätá omša
Dňa 30.6.2020 o 8.30 hod sa uskutoční slávnostná ďakovná svätá omša pre 1. a 2. stupeň CZŠ Dobrého pastiera v Kostole Dobr...

Prevádzka ZŠ v čase mimoriadnej situácie
Prevádzka ZŠ v čase mimoriadnej situácie   Milí rodičia, prinášame Vám súhrnné informácie týkajú...

Havarijná situácia v škole
Milí rodičia, prinášame Vám informácie o vytopení našej školy.   V dôsledku prasknutia vodovodného potrubia do...

Hodnotenie žiakov, nový rozvrh hodín
Milí rodičia a žiaci, na webovom sídle školy nájdete dokument o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej pre...

Prerušenie vyučovania
Milí rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude na našej škole od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane prerušené vyučo...

Riaditeľské voľno
Milí rodičia, žiaci, zamestnanci, Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53,010 07 Žilina, po...

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 3
Dňa 10. 03. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala v poradí druhé usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne ...

Svätá omša
Dňa 6.3.2020 o 8.00 hod sa uskutoční svätá omša pre 1. a 2. stupeň CZŠ Dobrého pastiera v Kostole Dobrého pastiera. ...