Zamestnanci

vedenie školy
Mgr. Badžgoňová Anna, riaditeľka školy
Mgr. Vlčko Karol, zástupca riaditeľa pre ZŠ
Mgr. Pekarová Stanislava, zástupca riaditeľa pre MŠ
Mgr. Hudec Ján, duchovný správca školy 

učitelia ZŠ
Mgr. Cagáňová Eva, tr. uč. 7.A
Mgr. Fuleková Zuzana, tr. uč. 4.A
Mgr. Hrabovská Dominika, tr. uč. 1.B
Mgr. Gavlák Dušan, tr. uč. 9.A
Mgr. Gažová Martina, tr. uč. 2.B
Mgr. Gérová Alžbeta tr. uč. 3.A
Mgr. Hnátová Veronika, tr. uč. 8.A
Mgr. Hrabovský Radovan
Mgr. Huljaková Antónia, tr. uč. 2.A
Mgr. Hurinek Peter
Mgr. Chovanová Lucia, tr. uč. 3.B
Mgr. Jakubová Silvia, PhD, tr. uč. 5.A
Ing. Jurková Beáta, tr. uč. 5.B
Ing. Privarčák Michal
PaedDr. Pustajová Petra, špec. ped., tr. uč. prípravný ročník
Mgr. Svetloššáková Zuzana, tr. uč. 1.A
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD 
Mgr. Valčo Martin   
Mgr. Zemjak Štefan, tr. uč. 6.B
Mgr. Kasáková Michaela /RD/
Mgr. Klieštiková Monika /MD/
Mgr. Ostrochovská Lujza /RD/
Mgr. Zubacká Jana /MD/
Mgr. Vrabčeková Jana /RD/
 
asistentky v ZŠ
Mgr. Jaššová Júlia
 
vychovávateľky ŠKD
Mgr. Cingelová Kristína, vedúca ŠKD
Mgr. Vrbinárová Zuzana       
Mgr. Bednaríková Stanislava
ThLic. Mgr. Nekorancová Martina
Bc. Hrivíková Katarína
 
učitelia MŠ
Mgr. Baránková Mária
Ing. Bednařiková Alena
Gajarská Mária
Bc. Gloserová Alena
Mgr. Gregorová Lucia
Ing. Halušková Eva
Mgr. Konštiaková Lucia
Mgr. Krasničanová Stanislava
Mgr. Kubicová Terézia
Bc. Miháliková Irena
Mgr. Ondrušková Andrea
Bc. Popadičová Martina /sr. Frederika/
Mgr. Peniašková Petra
Bc. Podhorová Monika
Bc. Turková Viera
Mgr. Zafková Martina
Zvaríková Dana
Zanechalová Gabriela
Mgr. Zelníková Simona
Bc. Bosíková Katarína /RD/
Dutková Tatiana /RD/
Mgr. Petrášková Anna/RD/

nepedagogickí zamestnanci
ekonomický úsek, administratíva a vrátnica
Kyselicová Lenka
Ing. Leitnerová Katarína
Staňová Ľubica
Tomaščiková Mária

školská jedáleň
Holeščáková Gabriela, vedúca ŠJ
Kavecká Iveta
Škvaridlová Gabriel
Krajčiová Mária
Brusáková Viera                                                                                                          
Kútniková Andrea    
Kmetíková Ľubica
Škorvánková Veronika
Jaššová Magdaléna

upratovanie, práčovňa
Buková Iveta
Malíčková Ľubica
Maljarová Viera
Šemotová Jana
Ondrušová Helena
Pučková Terézia  
Psicová Gabriela