Zamestnanci

     
vedenie školy
Mgr. Hrabovský Radovan riaditeľ školy hrabovsky [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Pecko Dušan duchovný správca školy pecko [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jakubová Silvia PhD. zástupca riaditeľa pre ZŠ jakubova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Hurinek Peter zástupca riaditeľa pre ZŠ hurinek [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Pekárová Stanislava zástupca riaditeľa pre MŠ pekarova [zavináč]  skoladp.solinky.sk
 
učitelia ZŠ
Ing. Mgr. Balej Daniel    
Mgr. Bernard Filip tr. uč. 6.B bernard [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Bielik Tomáš   bielik [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Cagáňová Eva tr. uč. 8.A caganova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Čermanová Silvia tr. uč. 6.A cermanova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Fuleková Zuzana tr. uč. 3.B fulekova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Fuljerová Klaudia   fuljerova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gáboríková Mária tr. uč. 2.C gaborikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gábrišová Zlatica tr. uč. 3.A gabrisova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gavlák Dušan tr. uč. 7.A gavlak [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gerová Alžbeta tr. uč. 4.B gerova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Huljaková Antónia tr. uč. 3.C huljakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Chovanová Lucia tr. uč. 2.A chovanova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jedináková Katarína tr. uč. 2.B jedinakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jedináková Mária tr. uč. 1.A jedinakovam [zavináč] skoladp.solinky.sk
Ing. Jurková Beáta tr. uč. 8.B jurkova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Kelemenová Mária tr. uč. 9.A kelemenova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Kubišová Andrea   kubisova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Maliková Zuzana   simcikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Martinek Martin   martinek [zavináč] skoladp.solinky.sk 
Mgr. Meliš Michal    
Mgr. Mikovčáková Jana tr. uč. 5.A mikovcakova [zavináč] skoladp.solinky.sk 
PaedDr. Pustajová Petra špec. ped. pustajova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Svetloššáková Zuzana tr. uč. 4.A svetlossakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Šepešová Alena tr. uč. 1.C sepesova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Šimčíková Monika tr. uč. 1.B simcikova1 [zavináč] skoladp.solinky.sk
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD  tr. uč. 5.B uhrin [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Valčo Martin    tr. uč. 7.B valco [zavináč] skoladp.solinky.sk
Ing. Zbínová Zuzana   zbinova [zavináč] skoladp.solinky.sk
     
     
Mgr. Hnátová Veronika /RD/    
Mgr. Klieštiková Monika /RD/    
Mgr. Ostrochovská Lujza /RD/    
Mgr. Zubacká Jana /RD/    
Mgr. Tužinčinová Lenka /MD/    
Mgr. Vrabčeková Jana /RD/    
Mgr. Zemjaková Kristína /MD/    
Mgr. Predajňová Tereza /MD/    
     
 
asistentky v ZŠ
Bc. Chovancová Emília   chovancova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Brosová Martina   gazova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Lovíšková Zuzana   loviskova [zavináč] skoladp.solinky.sk
 
vychovávateľky ŠKD
     
Bc. Hrivíková Katarína   hrivikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Kortišová Magdaléna   kortisova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Mičíková Veronika   micikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Štensova Zlatka   stensova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Šutková Zuzana   sutkova [zavináč] skoladp.solinky.sk
 
učitelia MŠ
Mgr. Baránková Mária    
Bednaříková Alena    
Bc. Bosíková Katarína    
Dupkalová Lenka    
Bc. Dusová Lýdia    
Gajarská Mária    
Bc. Gloserová Alena    
Ing. Halušková Eva    
Bc. Huliaková Jana    
Bc. Miháliková Irena    
Papíková Mária    
Bc. Podhorová Monika    
Mgr. Riecka Zuzana    
Mgr. Saková Mária    
Bc. Turková Viera    
Ing. Valeková Zuzana    
Zanechalová Gabriela    
Mgr. Zelníková Simona    
Zvaríková Dana    
Dutková Tatiana /RD/    
Mgr. Petrášková Anna/RD/    
Mgr. Konštiaková Lucia /MD/    
Mgr. Kubicová Terézia/RD/
 
 
ekonomický úsek, administratíva a vrátnica
Berzáková Anna    
Ing. Hrušková Ľubica    
Staňová Ľubica    
Tomaščiková Mária    
 
školská jedáleň
Badžgoň Ján    
Brusáková Viera    
Holeščáková Gabriela vedúca ŠJ  
Kasmanová Valéria    
Kavecká Iveta    
Kmetíková Ľubica    
Krajčiová Mária    
Kútniková Andrea    
Michalčíková Jana    
Salátová Marta    
Škorvánková Veronika    
Škvaridlová Gabriel    
     
upratovanie, práčovňa
Barčiaková Milada    
Buková Iveta    
Malíčková Ľubica    
Maljarová Viera    
Psicová Gabriela      
Šemotová Jana    
Višňovská Mária
 
školník
Plšek Jozef