Zamestnanci

vedenie školy
Mgr. Badžgoňová Anna, riaditeľka školy
Mgr. Vlčko Karol, zástupca riaditeľa pre ZŠ
Mgr. Pekarová Stanislava, zástupca riaditeľa pre MŠ
Mgr. Hudec Ján, duchovný správca školy 

učitelia ZŠ
Mgr. Bielik Tomáš

Mgr. Cagáňová Eva, tr. uč. 8.A
Mgr. Fuleková Zuzana, tr. uč. 1.B

Mgr. Gáboríková Mária, tr. uč. 1.C
Mgr. Gavlák Dušan, tr. uč. 5.A
Mgr. Gažová Martina, tr. uč. 3.B
Mgr. Gerová Alžbeta tr. uč. 4.A
Mgr. Hnátová Veronika, tr. uč. 9.A

Mgr. Hrabovská Dominika, tr. uč. 2.B
Mgr. Hrabovský Radovan, tr. uč. 5.B
Mgr. Hýblová Tereza, tr. uč. 1.A
Mgr. Hurinek Peter
Mgr. Chovanová Lucia, tr. uč. 4.B
Mgr. Jakubová Silvia, PhD, tr. uč. 6.A

Mgr. Kelemenová Mária, tr. uč. 7.A
Ing. Jurková Beáta, tr. uč. 6.B
PaedDr. Pustajová Petra, špec. ped.
Mgr. Svetloššáková Zuzana, tr. uč. 2.A

Mgr. Šimčíková Zuzana

Mgr. Tužinčinová Lenka - 3.A
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD 
Mgr. Valčo Martin   

Ing. Zbínová Zuzana
Mgr. Zemjak Štefan, tr. uč. 6.B
Mgr. Klieštiková Monika /MD/
Mgr. Ostrochovská Lujza /RD/
Mgr. Zubacká Jana /MD/
Mgr. Vrabčeková Jana /RD/
 
asistentky v ZŠ
Bc. Chovancová Emília

Radenová Mária
 
vychovávateľky ŠKD
Mgr. Cingelová Kristína, vedúca ŠKD     
Mgr. Bednaríková Stanislava
Bc. Hrivíková Katarína

Mgr. Mikovčáková Jana

Mgr. Završanová Ľubomíra

Mgr. Súkeníková Veronika

Mgr. Štensová Zlatka
 
učitelia MŠ
Mgr. Baránková Mária
Bc. Dusová Lýdia
Gajarská Mária
Bc. Gloserová Alena
Bc. Huliaková Jana
Ing. Halušková Eva
Mgr. Krasničanová Stanislava
Mgr. Kubicová Terézia
Bc. Miháliková Irena

Papíková Mária
Bc. Popadičová Martina /sr. Frederika/
Bc. Podhorová Monika

Mgr. Rábiková Kristína

Mgr. Riecka Zuzana

Mgr. Saková Mária

Mgr. Šimčíková Monika
Bc. Turková Viera

Ing. Valeková Zuzana
Zvaríková Dana
Zanechalová Gabriela
Mgr. Zelníková Simona
Bc. Bosíková Katarína /RD/
Dutková Tatiana /RD/
Mgr. Petrášková Anna/RD/

Mgr. Konštiaková Lucia /MD/

nepedagogickí zamestnanci
ekonomický úsek, administratíva a vrátnica

Berzáková Anna

Kyselicová Lenka
Ing. Leitnerová Katarína
Staňová Ľubica
Tomaščiková Mária

školská jedáleň
Holeščáková Gabriela, vedúca ŠJ
Kavecká Iveta
Škvaridlová Gabriel
Krajčiová Mária
Brusáková Viera                                                                                                          
Kútniková Andrea    
Kmetíková Ľubica
Škorvánková Veronika
Jaššová Magdaléna
Badžgoň Ján

upratovanie, práčovňa
Buková Iveta
Malíčková Ľubica
Maljarová Viera
Šemotová Jana
Pučková Terézia  
Psicová Gabriela