Zamestnanci

meno pozícia pracovný mail
vedenie školy
Mgr. Hrabovský Radovan riaditeľ školy hrabovsky [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jakubová Silvia PhD. zástupca riaditeľa pre ZŠ jakubova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Hurinek Peter zástupca riaditeľa pre ZŠ hurinek [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Stanislava Pekárová zástupca riaditeľa pre MŠ pekarova [zavináč]  skoladp.solinky.sk
Mgr. Pecko Dušan duchovný správca školy pecko [zavináč] skoladp.solinky.sk
 
učitelia ZŠ
Mgr. Bernard Filip tr. uč. 5.B bernard [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Bielik Tomáš   bielik [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Cagáňová Eva, tr. uč. 9.A caganova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Čermanová Silvia tr. uč. 5.A cermanova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Fuleková Zuzana tr. uč. 2.B fulekova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Fuljerová Klaudia   fuljerova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gáboríková Mária tr. uč. 1.C gaborikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gavlák Dušan tr. uč. 6.A gavlak [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gažová Martina tr. uč. 4.B gazova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gerová Alžbeta tr. uč. 3.B gerova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Huljaková Antónia tr. uč. 2.C huljakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Chovanová Lucia tr. uč. 1.A chovanova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jedináková Katarína tr. uč. 1.B jedinakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Ing. Jurková Beáta tr. uč. 7.B jurkova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Kelemenová Mária tr. uč. 8.A kelemenova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Predajňová Tereza tr. uč. 2.A predajnova [zavináč] skoladp.solinky.sk
PaedDr. Pustajová Petra špec. ped. pustajova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Svetloššáková Zuzana tr. uč. 3.A svetlossakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Šimčíková Zuzana   simcikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Tužinčinová Lenka tr. uč. 4.A tuzincinova [zavináč] skoladp.solinky.sk
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD    uhrin [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Valčo Martin      valco [zavináč] skoladp.solinky.sk
Ing. Zbínová Zuzana   zbinova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Zemjak Štefan   zemjak [zavináč] skoladp.solinky.sk
     
Mgr. Hnátová Veronika /MD/    
Mgr. Klieštiková Monika /MD/    
Mgr. Ostrochovská Lujza /RD/    
Mgr. Zubacká Jana /MD/    
Mgr. Vrabčeková Jana /RD/    
PaeDr. Vlčko Karol /MD/    
Mgr. Kristína Zemjaková /MD/    
 
asistentky v ZŠ
Bc. Chovancová Emília   chovancova [zavináč] skoladp.solinky.sk
 
vychovávateľky ŠKD
Mgr. Bednaríková Stanislava   bednarikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Hrivíková Katarína   hrivikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Magdaléna Kortišová    
Mgr. Mikovčáková Jana   mikovcakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Staňová Jana  vedúca ŠKD stanova1 [zavináč] skoladp.solinky.sk
Štensová Zlatka   stensova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Šutková Zuzana   sutkova [zavináč] skoladp.solinky.sk
 
učitelia MŠ
Mgr. Baránková Mária    
Bc. Bosíková Katarína    
Dupkalová Lenka    
Bc. Dusová Lýdia    
Gajarská Mária    
Bc. Alena Gloserová    
Ing. Halušková Eva    
Bc. Huliaková Jana    
Mgr. Krasničanová Stanislava    
Bc. Miháliková Irena    
Papíková Mária    
Bc. Podhorová Monika    
Bc. Popadičová Martina /sr. Frederika/    
Mgr. Rábiková Kristína    
Mgr. Riecka Zuzana    
Mgr. Saková Mária    
Mgr. Šimčíková Monika    
Bc. Turková Viera    
Ing. Valeková Zuzana    
Zanechalová Gabriela    
Mgr. Zelníková Simona    
Zvaríková Dana    
Dutková Tatiana /RD/    
Mgr. Petrášková Anna/RD/    
Mgr. Konštiaková Lucia /MD/    
 Mgr. Kubicová Terézia/RD/
 
 
ekonomický úsek, administratíva a vrátnica
Ing. Ballesterosová Marcela    
Berzáková Anna    
Barčiaková Milada    
Ing. Hrušková Ľubica    
Staňová Ľubica    
Tomaščiková Mária    
Višňovská Mária    
 
školská jedáleň
Badžgoň Ján    
Brusáková Viera    
Holeščáková Gabriela vedúca ŠJ  
Kasmanová Valéria    
Kavecká Iveta    
Kmetíková Ľubica    
Kortišová Magdaléna    
Krajčiová Mária    
Kútniková Andrea    
Škorvánková Veronika    
Škvaridlová Gabriel    
 
upratovanie, práčovňa
Buková Iveta    
Malíčková Ľubica    
Maljarová Viera    
Psicová Gabriela      
Šemotová Jana    
Višňovská Mária
 
školník
Plšek Jozef