Zamestnanci

vedenie školy
Mgr. Badžgoňová Anna, riaditeľka školy
Mgr. Vlčko Karol, zástupca riaditeľa pre ZŠ
Bc. Gloserová Alena, zástupca riaditeľa pre MŠ
Mgr. Pecko Dušan, duchovný správca školy 

učitelia ZŠ
Mgr. Bernard Filip, tr. uč. 5.B

Mgr. Bielik Tomáš

Mgr. Cagáňová Eva, tr. uč. 9.A

Mgr. Čermanová Silvia, tr. uč. 5.A
Mgr. Fuleková Zuzana, tr. uč. 2.B

Mgr. Fuljerová Klaudia

Mgr. Gáboríková Mária, tr. uč. 1.C
Mgr. Gavlák Dušan, tr. uč. 6.A
Mgr. Gažová Martina, tr. uč. 4.B
Mgr. Gerová Alžbeta tr. uč. 3.B
Mgr. Hrabovský Radovan, tr. uč. 6.B

Mgr. Huljaková Antónia, tr. uč. 2.C
Mgr. Hurinek Peter
Mgr. Chovanová Lucia, tr. uč. 1.A
Mgr. Jakubová Silvia, PhD, tr. uč. 7.A

Mgr. Jedináková Katarína, tr. uč. 1.B
Ing. Jurková Beáta, tr. uč. 7.B

Mgr. Kelemenová Mária, tr. uč. 8.A

Mgr. Predajňová Tereza, tr. uč. 2.A
PaedDr. Pustajová Petra, špec. ped.
Mgr. Svetloššáková Zuzana, tr. uč. 3.A

Mgr. Šimčíková Zuzana

Mgr. Tužinčinová Lenka - 4.A
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD 
Mgr. Valčo Martin   

Ing. Zbínová Zuzana
Mgr. Zemjak Štefan

 

Mgr. Hnátová Veronika /MD/
Mgr. Klieštiková Monika /MD/
Mgr. Ostrochovská Lujza /RD/
Mgr. Zubacká Jana /MD/
Mgr. Vrabčeková Jana /RD/
 
asistentky v ZŠ
Bc. Chovancová Emília
 
vychovávateľky ŠKD
    
Mgr. Bednaríková Stanislava
Bc. Hrivíková Katarína

Mgr. Mikovčáková Jana

Staňová Jana

Mgr. Štensová Zlatka

Šutková Zuzana

Mgr. Zemjaková Kristína, vedúca ŠKD 
 
učitelia MŠ
Mgr. Baránková Mária

Bc. Bosíková Katarína

Dupkalová Lenka
Bc. Dusová Lýdia
Gajarská Mária

Ing. Halušková Eva
Bc. Huliaková Jana
Mgr. Krasničanová Stanislava
Mgr. Kubicová Terézia
Bc. Miháliková Irena

Papíková Mária

Bc. Podhorová Monika
Bc. Popadičová Martina /sr. Frederika/
Mgr. Rábiková Kristína

Mgr. Riecka Zuzana

Mgr. Saková Mária

Mgr. Šimčíková Monika
Bc. Turková Viera

Ing. Valeková Zuzana

Zanechalová Gabriela

Mgr. Zelníková Simona
Zvaríková DanaDutková Tatiana /RD/

Bc. Gloserová Alena
Mgr. Petrášková Anna/RD/

Mgr. Konštiaková Lucia /MD/

nepedagogickí zamestnanci
ekonomický úsek, administratíva a vrátnica

Berzáková Anna

Barčiaková Milada

Ing. Hrušková Ľubica
Staňová Ľubica
Tomaščiková Mária

Višňovská Mária

školská jedáleň
Badžgoň Ján

Brusáková Viera

Holeščáková Gabriela, vedúca ŠJ
Kasmanová Valéria

Kavecká Iveta

Kmetíková Ľubica

Kortišová Magdaléna
Krajčiová Mária
Kútniková Andrea                                                                                                   
Škorvánková Veronika

Škvaridlová Gabriel

 

upratovanie, práčovňa
Buková Iveta
Malíčková Ľubica

Maljarová Viera
Psicová Gabriela  

Pučková Terézia  

Šemotová Jana

 

školník

Plšek Jozef