Zamestnanci

     
vedenie školy
Mgr. Hrabovský Radovan riaditeľ školy hrabovsky [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Pecko Dušan duchovný správca školy pecko [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jakubová Silvia PhD. zástupca riaditeľa pre ZŠ jakubova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Hurinek Peter zástupca riaditeľa pre ZŠ hurinek [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Pekarová Stanislava zástupca riaditeľa pre MŠ pekarova [zavináč]  skoladp.solinky.sk
 
učitelia ZŠ
Mgr. Bernard Filip tr. uč. 7.B bernard [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Bielik Tomáš   bielik [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Čermanová Silvia tr. uč. 7.A cermanova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Fuleková Zuzana tr. uč. 4.B fulekova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Fuljerová Klaudia   fuljerova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gáboríková Mária tr. uč. 3.C gaborikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gábrišová Zlatica tr. uč. 4.A gabrisova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gavlák Dušan tr. uč. 8.A gavlak [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gerová Alžbeta tr. uč. 4.C gerova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Chovanová Lucia tr. uč. 3.A chovanova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jankajová Kristína   jankajova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jedináková Katarína tr. uč. 3.B jedinakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jedináková Mária tr. uč. 1.B jedinakovam [zavináč] skoladp.solinky.sk
Ing. Jurková Beáta tr. uč. 9.B jurkova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Kelemenová Mária tr. uč. 5.A kelemenova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Kiš Tomáš   kis [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Klieštiková Monika tr. uč. 2. A kliestikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Koleniakova Katarína, MA, BA hons tr. uč. 9.A koleniakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Kupka Pavol   kupka [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Maliková Zuzana   malikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Martinek Martin  tr. uč. 5.B martinek [zavináč] skoladp.solinky.sk 
Mgr. Mikovčáková Jana tr. uč. 6.A mikovcakova [zavináč] skoladp.solinky.sk 
Mgr. Plšková Silvia   plskova [zavináč] skoladp.solinky.sk 
PaedDr. Pustajová Petra špec. ped. pustajova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Repáková Monika tr. uč. 2.B repakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Svetloššáková Zuzana tr. uč. 1.A svetlossakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Šepešová Alena tr. uč. 2.C sepesova [zavináč] skoladp.solinky.sk
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD  tr. uč. 6.B uhrin [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Valčo Martin    tr. uč. 8.B valco [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Zemjak Štefan   zemjak  [zavináč] skoladp.solinky.sk
     
     
Mgr. Brosová Martina /MD/    
Mgr. Hnátová Veronika /RD/    
Mgr. Ostrochovská Lujza /RD/    
Mgr. Predajňová Tereza /RD/    
Mgr. Tužinčinová Lenka /MD/    
Mgr. Vrabčeková Jana /RD/    
Mgr. Zubacká Jana /RD/    
     
 
asistentky v ZŠ
Bc. Chovancová Emília   chovancova [zavináč] skoladp.solinky.sk
 
 
vychovávateľky ŠKD
Bednaříková Alena   bednarikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Gloserová Alena  vedúca ŠKD gloserova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Hrivíková Katarína   hrivikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Kortišová Magdaléna   kortisova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Šutková Zuzana    sutkova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Ing. Valeková Zuzana   valekova [zavináč] skoladp.solinky.sk
     
     
Mgr. Mičíková Veronika /MD/    
Štensová Zlata /MD/    
Mgr. Zemjaková Kristína /MD/    
     
     
školský psychológ pre ZŠ    
Mgr. Maslíková Petra    maslikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
 
 
učitelia MŠ
Mgr. Baránková Mária 2. trieda  
Bc. Bosíková Katarína 6. trieda  
Mgr. Červeňová Zuzana 5. trieda  
Bc. Dusová Lýdia 6. trieda  
Bc. Ernstová Monika 1. trieda  
Gajarská Mária 4. trieda  
Ing. Halušková Eva 4. trieda  
Bc. Huliaková Jana 1. trieda  
Bc. Miháliková Irena 2. trieda  
Papíková Mária 5. trieda  
Mgr. Pekarová Stanislava 7. trieda  
Bc. Podhorová Monika 7. trieda  
Bc. Turková Viera 8. trieda  
Zanechalová Gabriela 3. trieda  
Mgr. Zelníková Simona 1. trieda  
Zvaríková Dana 8. trieda  
     
     
Dutková Tatiana /RD/    
Mgr. Konštiaková Lucia /MD/    
Mgr. Kubicová Terézia/RD/    
Mgr. Petrášková Anna/RD/    
Mgr. Saková Mária /PN/    
     
     
Inkluzívny tím pre ZŠ    
Mgr. Martošová Alžbeta školský špeciálny pedagóg martosova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Zemánková Nikola školský psychológ zemankova [zavináč] skoladp.solinky.sk
     
     
Pedagogickí asistenti pre MŠ    
Mgr. Cigániková Jana    
Mgr. Jankovský Štefan    
 
 
ekonomický úsek, administratíva a vrátnica
Gajdošíková Katarína    
Ing. Hrušková Ľubica    
Staňová Ľubica    
Tomaščiková Mária    
 
 
školská jedáleň
Badžgoň Ján    
Brusáková Viera    
Holeščáková Gabriela vedúca ŠJ  
Kasmanová Valéria    
Kavecká Iveta    
Krajčiová Mária    
Kútniková Andrea    
Salátová Marta    
Škvaridlová Gabriel    
     
     
upratovanie, práčovňa
Barčiaková Milada    
Buková Iveta    
Lučivnáková Anna    
Malíčková Ľubica    
Maljarová Viera    
Šemotová Jana    
Višňovská Mária
 
 
školník
Plšek Jozef