Riaditeľské voľno

 

 

Riaditeľ školy poskytuje dňa 4.4.2018 žiakom a deťom CZŠ s MŠ Dobrého pastiera riaditeľské voľno v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov z organizačných dôvodov -  účasť pedagógov na  Metodickom dni pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a zariadení Žilinskej diecézy.

 

 

V tento deň nebude v prevádzke ani MŠ, ŠKD, ŠJ. CVČ bude otvorené len vo večerných hodinách.

Vyučovanie po veľkonočných prázdninách začína vo štvrtok 5.4.2018.

 

 Za porozumenie ďakujeme.

 

 

Zápis do cirkevnej materskej školy a základnej školy Dobrého pastiera

 

 

 

 

 

 

 

Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu          Dobrý pastier. Tlačivo je  tu,  na vrátnici školy i na stolíkoch v kostole. Aj takýmto            spôsobom môžete podporiť pastoračnú prácu s deťmi a mládežou našej školy          a našej farnosti.   

 

Ďakujeme.