ADVENT 

 

 

Advent je očakávaním narodenia Ježiša. Je to čas, kedy sa môžeme pripraviť na túto významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce.

 

Advent znamená pre nás výzvu k prebudeniu, výzvu neprespať veľkú príležitosť, ktorá sa nám núka, aby sme prestúpili z tmy do svetla, z noci do dňa.

 

 Nájdime si chvíľu, aby sme boli len sami so sebou, s pánom Bohom, a venujme mu naše myšlienky. Takto lepšie precítime skutočné čaro Vianoc.

 

 

 

 

 

 

Oznam o riaditeľskom voľne

 

V súlade s §150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 13.12.2019 udeľujeme riaditeľské voľno z organizačných dôvodov