Referencie

S materskou školou sme veľmi spokojní, teší nás a sme veľmi vďační, že máme tú možnosť, aby naše dieťa navštevovalo cirkevnú škôlku a ďalej aj študovalo v cirkevnej škole, kde sa kladie veľký dôraz na kresťanskú výchovu. Dcéra chodí do 9. triedy. Pani učiteľky sú veľmi milé, vždy ochotné odpovedať na každú našu otázku.
Chcela by som spomenúť veci, ktoré si zvlášť ceníme (na pani učiteľkách z 9. triedy, ale aj celkovo na škôlke):
- pani učiteľky vedú deti aj k samostatnej práci, ale aj ku spolupráci a upevňovaniu kolektívu,
- pani učiteľky vedia dieťa pochváliť, pozitívne motivovať k činnosti, povzbudiť,
- keď nastanú konflikty medzi deťmi, pani učiteľky učia (vedú) deti, aby ich riešili dialógom,
- pani učiteľky s deťmi veľmi veľa tvoria na rôzne témy,
- denné informovanie rodičov (prostredníctvom papiera na nástenke) o programe v škôlke,
- sme dostatočne informovaní o tom, ako sa naše dieťa správa v MŠ,
- denný pobyt na čerstvom vzduchu, nielen keď je pekne, ale aj v sychravom počasí,
- škôlka organizuje pre deti divadlá a rôzne zaujímave podujatia, výlety, besedy,
- možnosť navštevovania krúžkov,
- teší nás, že deti majú často na obed čerstvé zeleninové šaláty a ovocie,
- triedy sú krásne a účelne zariadené.

Gabriela Hrbčeková