29. 10. 2018 poskytuje riaditeľka školy žiakom ZŠ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V MŠ prebieha aktuálne prieskum záujmu.