30. výročie Nežnej revolúcie

 

V našej škole tieto dni realizujeme aktivity súvisiace s 30. výročím Nežnej revolúcie. Výstavu prác našich žiakov i našich učiteľov si budete môcť pozrieť od pondelka 11. novembra v priestoroch našej školy na hlavnej chodbe na prízemí.

 


 

FOTOALBUM Z VÝSTAVY

 

 

Oznam o riaditeľskom voľne

 

V súlade s §150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 13.12.2019 udeľujeme riaditeľské voľno z organizačných dôvodov