Pozvánka na školský ples

 

Výsledky testovania 5

 
   MAT  SJL
Priemerná úspešnosť našej školy (v %)  76,8  74,0
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %)  63,4  64,8
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)  13,4   9,2