ZOZNAM DETÍ PRIJATÝCH DO MŠ

 

 

 

Krúžky v CVČ STROM

 

 

Prihlásenie žiakov na jednotlivé krúžky je potrebné do 15. septembra 2019

v kancelárií CVČ STROM počas úradných hodín. 

 

 

Z poplatkov na jednotlivé krúžky je do konca júna zľava 20%.