Školský klub detí

Poplatky

Poplatok za pobyt v ŠKD  v šk. roku 2018/19 je 10 €. Poplatok iba za ranný pobyt v ŠKD je 2 €.

Spôsob úhrady:
  • bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK27 5600 0000 0004 9417 9003; SWIFT: KOMASK2X
    /pri platbe je potrebné uviesť meno dieťaťa, triedu a účel úhrady (ŠKD/mesiac); variabilný symbol nie je potrebné uvádzať/
  • v hotovosti: v pokladni školy