Školský klub detí

oznamy

Vianočné prázdniny su od 23.12.2015 do 7.1.2016. V zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľ CZŠ s MŠ Dobrého pastiera poskytuje  dňa 08.01.2016 riaditeľské voľno.Vyučovanie začína 11.1.2016