Školský klub detí

Letné prázdniny :

1.7. - 31.8.2015.
Nový školský rok začneme 2.9.2015.