Školský klub detí

Srdečne všetkých pozývame

na rorátne sv. omše, každý deň od pondelka do soboty o 6,00 hod. v kostole Dobrého pastiera.
Svojou aktívnou účasťou môžeme prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a  pripraviť si  pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov