Školský klub detí

Srdečne všetkých pozývame

na Katarínsku zábavu, ktorá bude 22.11. od 19,00 hod. v našej škole. Vstupenky je možnosť zakúpiť si na vrátnici školy, v CVČ alebo po sv. omši v zákristii. Máme možnosť prežiť spoločne pekný večer, "využime" tento dar.