Školský klub detí

Jesenné prázdniny

sú 30.10. a 31.10. Naplno si ich užime a pritom nezabudnime, že je obdobie pre pomoc dušiam v očistci.