Školský klub detí

Košiar

Milí rodičia,

už po tretí krát bude akcia KOŠIAR  (Kostol, Škola, Rodina) a to v nedeľu 5.10.2014 na farskom dvore o 14,00 hod; na ktorú Vás srdečne pozývame.

Pre deti sú pripravené rôzne súťaže a hry. Otcovia a mamy si zahrajú futbal za školu, škôlku, CVČ Strom a farnosť. 

/Koláče, ceny a sponzorské dary sú vítané./

 Tešíme sa na spoločne prežité nedeľné popoludnie.

                                                  Rada školy