Školský klub detí

Usmernenie k poplatkom za ŠKD v CZŠ s MŠ Dobrého pastiera v mimoriadnej situácii 

Milí rodičia, chceli by sme Vás informovať ohľadom platenia poplatkov za ŠKD. 
Nakoľko už veľa rodičov má uhradený poplatok za mesiac apríl, prosíme aj Vás ostatných o úhradu platby. Túto platbu budeme evidovať ako poplatok za prvý mesiac po znovu otvorení CZŠ s MŠ. Ďalšiu platbu uhradíte až na základe našej výzvy.   
V prípade, že sa do konca školského roka nenastúpi do školy, tento poplatok Vám bude vrátený. 
Ďakujeme za pochopenie.