Školský klub detí

Prerušenie vyučovania

Milí rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude na našej škole od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane prerušené vyučovanie. Dôvodom je zamedzenie šírenia nákazy novým koronavírusom.

O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke i cez aplikáciu Edupage.

Prosíme Vás, aby ste naďalej dôsledne dodržiavali pokyny Ústredného krízového štábu SR i hlavného hygienika SR.

Taktiež Vás prosíme o modlitby za chorých i za všetok zdravotnícky personál.