Školský klub detí

Riaditeľské voľno

Milí rodičia, žiaci, zamestnanci,

Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53,010 07 Žilina, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy v dňoch 12.3. a 13.3.2020.


RIADITEĽSKÉ VOĽNO


z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.


Prosíme Vás, aby ste dôsledne dodržiavali pokyny Úradu Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
V prípade akýchkoľvek iných zmien Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a webovej stránky našej školy.