Školský klub detí

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 3

Dňa 10. 03. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala v poradí druhé usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

Prosíme, venujte mu patričnú pozornosť a riaďte sa pokynmi v ňom uvedenými.

riaditeľstvo CZŠ s MŠ Dobrého pastiera

súbor