Školský klub detí

Oznamy

Oznam pre rodičov o odchode žiakov z ŠKD
Pre zmenu organizácie ŠKD v mesiaci jún, Vás prosíme, aby ste nás písomne informovali (zápisom do slovníčka alebo žiacke...

Usmernenie k poplatkom za ŠKD v CZŠ s MŠ Dobrého pastiera v mimoriadnej situácii 
Milí rodičia, chceli by sme Vás informovať ohľadom platenia poplatkov za ŠKD.  Nakoľko už veľa rodičov má uhradený poplatok za mesia...

Prerušenie vyučovania
Milí rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude na našej škole od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane prerušené vyučo...

Riaditeľské voľno
Milí rodičia, žiaci, zamestnanci, Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53,010 07 Žilina, po...

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 3
Dňa 10. 03. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala v poradí druhé usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne ...

CZŠ s MŠ bude zatvorená
Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina, v súlade so zákonom č. 24...

Jarné prázdniny,
kedy bude čas na oddych, šport a iné aktivity, sú od 29.2. do 4.3.2016. Program na prázdniny ponúkame v CVČ STROM. V prípade záujmu bude ŠKD v...

Opäť cirkevné školy odsunuli na vedľajšiu koľaj.
  Minister Draxler v správach upozornil na novú výzvu, ktorá trvá od 4.2.2016 do 4.3.2016.  Zriaďovateľov cirkevných škôl neuz...

oznamy
Vianočné prázdniny su od 23.12.2015 do 7.1.2016. V zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskor...

Letné prázdniny :
1.7. - 31.8.2015. Nový školský rok začneme 2.9.2015. ...