Školský klub detí

Fotogaléria

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/20132011/2012

Prezentácia: Aká je kuchyňa v našej krajine a v zahraničí. 3. roč., 4.B., 5.A. [26.04.2017 - 17..2017]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka sa z ŠKD zúčastnili na prezentácii svojich starších kamarátov zo 6. ročníka. Šiestaci im porozprávali, aké sú typické jedlá napríklad v Mexiku, Švédsku, Poľsku, Maďarsku, Čechách a porovnali ich s našou krajinou. Nielen deti, ale aj my dospelí sme si vďaka týmto prezentáciám prehĺbili vedomosti. Na záver boli prezentujúci odmenení veľkým potleskom.