Školský klub detí

Fotogaléria

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/20132011/2012

Svetový deň Downovho syndrómu 3. roč., 4.B., 5. roč. + prezentácia videa v aule všetky ročníky [21.03.2017]

foto
4.B.
foto
4.B.
foto
3.B.
foto
3.B., 4.B.
foto
3.A., 4.B.
foto
3.A.
foto
3.A.,5.A.
foto
Každá iná ponožka dňa 21. 3. je symbolom na podporu ľudí s Downovým syndrómom :-)
foto
foto
foto
foto


Dňa 21. 03. 2017 sme spolu s deťmi z družiny oslávili 12. ročník na Slovensku Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň je venovaný ľuďom s genetickou poruchou, ktorí majú o jeden chromozóm navyše. 
Pozreli sme si video, v ktorom sa o danej chorobe dozvedeli viac. Potom sa deti pýtali otázky k téme p. vych. Zuzky Vrbinárovej, ktorá sa týmto deťom venovala dlhé roky. 
Ako znak toho, že rešpektujeme a podporujeme ľudí s downovým syndrómom, si každý z nás dal na nohu, každú inú ponožku. V tejto aktivite nás aj  podporili niektorí učitelia zo zborovne a žiaci vyšších ročníkov.