Školský klub detí

Fotogaléria

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/20132011/2012

Gaštaniáda 1.A., P.A. [19.10.2016]

foto
Zabávame sa s gaštanmi
foto
Zbierame čo najviac gaštanov
foto
foto
Skladáme písmena
foto
Podávame si gaštany
foto
Triafame s hokejkou a gaštanom na cieľ
foto
Skladáme z gaštanov geometrické tvary
foto
Hádžeme gaštany do misky
foto
Za našu snahu a aktivitu sme dostali sladkú odmenu
foto
Spoločná fotka