Školský klub detí

Fotogaléria

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/20132011/2012

Novoročné vinšovanie v zariadení pre seniorov ÚSMEV [07.01.2015 - 16.01.2015]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Na začiatku januára boli deti zo školského klubu vinšovať obyvateľom  v zariadení  pre seniorov ÚSMEV. Zapriali im do nového roka veľa zdravia, šťastia i Božieho požehnania, zaspievali si spolu s nimi koledy a predstavili i krátke pásmo o poklone pastierov narodenému Ježišovi. Na záver im darovali anjelikov, ktorých pre nich s radosťou vyrábali v školských kluboch. Veríme, že sa klienti ÚSMEVU potešili. Žiaci boli milí a  prívetiví a prisľúbili, že ich opätovne navštívime.
Pri tejto príležitosti  sme všetkým žiakom v oddeleniach ŠKD porozprávali o úcte k starším ľuďom.