Školský klub detí

Čo bude?

01.12.2017 - 31.12.2017 - Narodenie Ježiška
Advent (1.12. – 22.12.)
Sviatok sv. Mikuláša (6.12.)
Medzinárodný deň vysielania pre deti ( 11.12.)
Vianočné zvyky a tradície
Vianočné koledy
 
Školské vianočné trhy (15.12.)
  • Výrobky, príprava jedálne.
  • Zimná a vianočná výzdoba oddelenia ŠKD
  • Spoločné vianočné posedenie detí v školskom klube
Príroda v zimnom
Ochrancovia zvierat – prikŕmovanie vtákov v zime
Triedenie a využitie neekologického odpadu
 
Výrobky na školské vianočné trhy – práca s rôznym materiálom, zhotovenie darčeka pre spolužiakov,
rozvoj jemnej motoriky – výroba snehových vločiek
Predvianočné posedenie v ŠKD – príprava studeného jedla a sviatočná výzdoba pri stolovaní spoločného priestoru na posedenie
 
Umývanie rúk, vetranie, funkčnosť  oblečenia, prechádzka, cvičenie v telocvični, kolektívne hry, zodpovednosť za svoje zdravie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov...
 
Adventná cesta – cez skutky milosrdenstva k Bohu – moja spolupráca s Bohom (dobré skutky, Adventný kalendár – modlitba za spolužiakov, každodenná modlitba, svedomité plnenie povinností.)
8.12. – Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Biblická postava mesiaca – sv. Barbora
Podstata Vianoc – Narodenie Pána Ježiša (Biblický príbeh)