Školský klub detí

Čo bude?

01.03.2018 - 31.03.2018 - Čas pôstu; mesiac knihy :-)
Marec – mesiac knihy
S knihami sme kamaráti
 • nadobúdať vzťah ku knihe
 • využívať efektívne voľný čas
 • vedieť si vybrať správnu knihu
 • najobľúbenejšia kniha
 • predstavenie obľúbenej knihy cez rozprávanie, prečítanie krátkeho úryvku z nej alebo dramatizáciou
Rozprávka a jej vznik
 • funkcie rozprávky
 • najobľúbenejšia rozprávka
 • pozeranie rozprávky
 • čítanie rozprávky
 • dramatizácia
Jar
 • poznať základné znaky
 • prvý jarný deň
 • vychádzka- pozorovať zmeny v prírode
 • jarné kvety
Návšteva školskej knižnice
 • prezeranie kníh
 • vypožičanie si nejakej knihy
Zhotovenie leporela, zhotovenie výstavky kníh
 • priniesť obľúbenú knihu
Rozprávka
 • dramatizácia známej rozprávky, rozdelenie úloh, hranie rolí
Jarné slnko
 • zhotovenie z rôzneho materiálu
Nácvik piesne Čižíček – čižíček
hrať sa hry so spevom
Šetrenie energiami, vodou
 • pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
Básne a hry s tematikou prírody
Kniha a príroda
 • spoznať knihy o prírode
 • prejaviť lásku k prírode
 • poznať encyklopédie
 1. marec – svetový deň vody
 • ochrana pitných zdrojov
 • vedieť zdôvodniť význam vody pre život
Prvé jarné kvety
 • hľadať krásu okolo seba
 • poznať jednotlivé druhy kvetov, vychádzka
Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce
 • vedieť spolupracovať so skupinou
Varenie, pečenie, studené jedlo
 • získavať základy zručností potrebných pre praktický život
Práca s rôznym materiálom
 • rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
Janko a Marienka
 • tvorba prstových maňušiek
Jarné upratovanie
 • deľba práce
 • upratovanie ŠKD
Športom proti jarnej únave
 • športový deň olympiáda v oddeleniach ŠKD
 • prechádzka jarnou prírodou – ako sa nám prebúdza príroda na jar
 • hry na školskom dvore
 • vybíjaná
Pôst a jeho význam pre nás
 • čo je to pôst, prečo sa postíme, pôstne predsavzatia
Krížová cesta
 • modlitba Krížovej cesty
Biblická postava mesiaca:
 • Jozef, ženích Panny Márie, úloha otca v rodine
Veľkonočné trojdnie
 • jeho význam v živote kresťana