Školský klub detí

Čo bude?

01.06.2017 - 30.06.2017 - Som dieťa Nebeského Otca a mojich rodičov
1.6. Deň detí – Som dieťaťom svojich rodičov - moje práva ale aj povinnosti v rodine
8.6. Deň najlepších priateľov – „Priateľom je ten, kto vie o tebe všetko a má ťa stále rovnako rád.“ (E.Hubbard)
Rozlúčka so školským rokom v ŠKD, Hodnotenie a odmeňovanie správania v ŠKD počas celého školského roka
 
21.6. svetový deň hudby – akú hudbu mám rád? Ukážky slovenskej ľudovej piesne a súčasnej slovenskej hudob. scény. Aké hudobné štýly poznáte?
Príprava na záverečné vystúpenie v ŠKD (každý si vyberie formu - dramatizácia, výtvarná, hudobná, spev, ...). Záverečné  vystúpenie detí v ŠKD.
Poďakovanie za to, čo sme zažili a naučili sa tento šk. rok.
 
Ako sa (ne)správať v prírode – zakladanie ohňa, chránené rastliny, hlučné správanie, znečisťovanie prírody a pod.). Ako sa chrániť pri búrke. Správna ochrana pred slnkom (úpal, dehydratácia, ochrana kože atď.)
5. 6. 2017  - Svetový deň životného prostredia - Ako chrániť životné prostredie? (prechádzka v okolí školy - zbieranie odpadkov, motivácia k separovaniu odpadu...)
2. júnová nedeľa – DEŇ OTCOV Výroba darčeka pre otca -„
-„košeľová“ pohľadnica. Spoločný plagát - za čo sme v tomto školskom roku vďační a čo chceme v budúcnosti zlepšiť. Záverečné upratovanie ŠKD a rozdávanie prác žiakov.
 
Deň detí – hravé popoludnie, športové aktivity,  súťaže. Prechádzka po okolí. Štafetový beh. Dodržujme pitný režim
 
1.6. Všetci sme Božie deti –moja dôstojnosť vyplýva z toho, že som Božie dieťa (nie z toho, čo mám a čo viem)
4.6. Najsvätejšie srdce Ježišovo – Pane, sprav srdcia naše, podľa srdca svojho.... (srdce pokorné, tiché, ... )
Svätý mesiaca: sv. Peter a Pavol – apoštoli
Sv. Peter má prvenstvo medzi apoštolmi. „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu..“
Sv. Pavol sa zvykne nazývať„apoštolom národov“, pretože je najväčším misionárom všetkých čias a jeho listy sa čítajú ako Božie slovo na celom svete.
Ďakovná modlitba za celý školský rok v kaplnke