Školský klub detí

Čo bude?

01.10.2017 - 31.10.2017 - Každý človek je nesmierne vzácny
 
 Úcta k starším, prejavy úcty k starším (spôsoby prejavenia vďačnosti a úctu)
 Zásady slušnej komunikácie - používanie čarovných slov, vzájomné počúvanie sa
 Rozprávanie o rodine, moji starí rodičia
 Svetový deň ochrany zvierat (4.10.)
 Svetový deň úsmevu (6. 10.)
 Svetový deň duševného zdravia (10. 10.) – ako sa starať o „zdravie duše“ (psychická pohoda)
 
 Jesenné piesne, básničky a hádanky
 Tvoríme z listov, gaštanov a iných prírodnín (zvieratká, kvety z javorových listov)
 Úcta k starším (výroba darčeku pre starých rodičov) (VMR)
 Košík plný jesenných plodov – spoznávanie rôznych jesenných plodov
 
 Jesenná príroda - zber listov, prírodnín
 Jesenná vychádzka s pozorovaním zmien v prírode
 Ochrana zdravia pred chorobami a získavanie s tým súvisiacich hygienických návykov
 Rozlišovanie stromov podľa listov a plodov
 
 Strihanie, lepenie a skladanie (cvičenie jemnej motoriky)
 Vyrábanie zvierat - práca z prírodným materiálom ( lístie, plody, ...)
 Základy stolovania
 Budovanie vzťahu k práci a zodpovednosti (upratať triedu, odložiť pomôcky a hračky na miesto)
 
 Hra na zvieratká - pohybové hry
 Relaxačné cvičenie
 Štafetové behy
 Kolektívne hry v telocvični a na školskom dvore
 
 Sv. ruženec
 Modlitba ruženca (za rodiny, opustených a starých ľudí, pokoj vo svete) (VMR)
 Svätí anjeli strážcovia (2.10.) – môj anjel strážny, modlitba k anjelovi strážnemu
 Sv. František z Assisi (4.10.), patrón ochrancov prírody, zvierat a vtákov - čítanie príbehu, film
 Sv. Lukáš evanjelista (18. 10.) – priblíženie sv.Lukáša ako spoluautora biblie a Ježišovho priateľa