Školský klub detí

Čo bolo?

2018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013
Školský rok začíname
30.08.2017
4. septembra 2017. ...
Aká je kuchyňa v našej krajine a v zahraničí. 3. roč., 4.B., 5.A.
26.04.2017 - 26.04.2017
Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka sa z ŠKD zúčastnili na prezentácii svojich starších kamarátov zo 6. roční...
Svetový deň vody 3. roč., 4. B., 5.A.
22.03.2017 - 22.03.2017
Dňa 22. marca 2017 sme si spoločne pripomenuli svetový deň vody. S deťmi sme si v rámci tohto dňa obliekli modré alebo biele tričká. Zasúťažili si ...
Svetový deň Downovho syndrómu
21.03.2017 - 21.03.2017
Dňa 21. 03. 2017 sme spolu s deťmi z družiny oslávili 12. ročník na Slovensku Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň je venovaný ľuďom s genetick...
Vianočné trhy
15.12.2016
Atmosféru blížiacich sa Vianočných sviatkov pripomínali na našej škole tradičné Vianočné trhy, ktoré sa konali vo ...
Košiar
09.10.2016
                             Radosť z Cirkvi   ...