Školský klub detí

Čo bolo?

2018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013
...tvoríme jedno slopočenstvo...
01.04.2016 - 30.04.2016
...Jarné dekorácie-výstava prác a výrobkov v škole......Deň narcisov – Liga proti rakovine......Svetový deň zdravia – dodržiav...
marec...čas pôstu, mesiac knihy...
01.03.2016 - 31.03.2016
Mesiac knihy - prejaviť záujem o knihy, o Bibliu - sväté písmoPôst a jeho význam pre nás, pôstne predsavzatiaKrížová cesta...
...tvoríme jedno slopočenstvo...
01.02.2016 - 29.02.2016
...škola, trieda ako spoločenstvo......priateľstvo je......znaky priateľstva......komunikácia v priateľstve... ...zásady spoločenského správania sa - ...
Slovensko - krásna zem, ja viem, že patrím sem....
01.01.2016 - 31.01.2016
Príprava kultúrneho podujatia- vinšovanie v domove pre seniorovŠkolské vianočné trhyPredvianočné posedenie  v ŠKD – pr...
Božie milosrdenstvo
01.12.2015 - 31.12.2015
Príprava kultúrneho podujatia- vinšovanie v domove pre seniorovŠkolské vianočné trhyPredvianočné posedenie  v ŠKD – pr...
Tajomstvo svätosti spočíva v pokornej službe iným
01.11.2015 - 30.11.2015
Akcia mesiaca: výrobky na vianočné trhy Adventný kalendár do triedy 4.11 svetový  deň behu- štafetový beh po oddeleniach Súťaže medz...