Školský klub detí

Čo bolo?

2018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013
Športový deň v ŠKD
02.06.2015 - 03.06.2015
Medzinárodný športový vyzývací deň, ktorý je stanovený na 27. máj, podnietil žiakov z 2.A, aby pre svojich spolužiakov pripravili...
stavanie a váľanie Mája
01.05.2015 - 01.06.2015
Stavanie májov je starobylý zvyk, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť slovenského folklóru. Na mnohých miestach nášho ...
MDŽ v domove pre seniorov ÚSMEV
06.03.2015 - 06.03.2015
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien žiaci s ŠKD opätovne navštívili domov pre seniorov ÚSMEV na Solinkách. Pripravili si pre nich ...
Stavanie snehuliakov
09.01.2015 - 09.01.2015
Zima nám konečne uštedrila svoju snehovú nádielku . So žiakmi sme sa po príchode do školy po vianočných prázdninách rozhodli stavať s...
Novoročné vinšovanie v zariadení pre seniorov ÚSMEV
07.01.2015 - 16.01.2015
Na začiatku januára boli deti zo školského klubu vinšovať obyvateľom  v zariadení  pre seniorov ÚSMEV. Zapriali im do nového roka ve...
Učíme sa štedrosti
10.12.2014
V piatok 5.12. sme si pripomenuli sviatok sv. Mikuláša. Všetci žiaci netrpezlivo očakávali hosťa, od ktorého počuli slová pochvaly, povzbudenia, ale i zd...