Školský klub detí

Čo bolo?

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/2013

Aká je kuchyňa v našej krajine a v zahraničí. 3. roč., 4.B., 5.A.

Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka sa z ŠKD zúčastnili na prezentácii svojich starších kamarátov zo 6. ročníka. Šiestaci im porozprávali, aké sú typické jedlá napríklad v Mexiku, Švédsku, Poľsku, Maďarsku, Čechách a porovnali ich s našou krajinou. Nielen deti, ale aj my dospelí sme si vďaka týmto prezentáciám prehĺbili vedomosti. Na záver boli prezentujúci odmenení veľkým potleskom. 
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto