Školský klub detí

Čo bolo?

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/2013

Svetový deň vody 3. roč., 4. B., 5.A.

Dňa 22. marca 2017 sme si spoločne pripomenuli svetový deň vody. S deťmi sme si v rámci tohto dňa obliekli modré alebo biele tričká. Zasúťažili si napr. hod mincou do fľaše s vodou do určeného miesta, hľadanie čísiel od 1 po 25, kde na vrchu bola nakreslená kvapka. Po skončení aktivít sme sa pobrali do triedy, kde sa niektorí podujali na vymyslení básničky o vode. Všetkým deťom sa páčilo a tešia sa na ďalší svetový deň. :-)
 


Svetový deň vody 1
Keď je svetový deň vody, 
tešia sa naň všetky rady. 
 
Pritom sa aj fotíme, 
niektorí sa potíme. 
 
Modré tričká máme, 
nikomu ich nedáme. 
 
Váž si vodu, aby si ju
mohol odovzdať inému rodu. 
 
Plávajú v nej ryby, 
nie sú na nej žiadne chyby. 
 
autor: Michal Kováč, 4.B.
 


Svetový deň vody 2
Ó svetový deň vody,
to je krásny deň. 
Každý v modrom chodí, 
je to snáď len sen. 
 
Voda veľmi užitočná je, 
s ňou sa aj umývame. 
Všetci radi sme, 
že ju máme. 
 
Musíme s ňou šetriť, 
aby nám vystačila do konca sveta sveta. 
Pes ju môže zavetriť, 
plytvať sa s ňou nedá. 
 
Autor: Miriam Hogerová, 5.A.
 
 
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto