Školský klub detí

Čo bolo?

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/2013

Svetový deň Downovho syndrómu

Dňa 21. 03. 2017 sme spolu s deťmi z družiny oslávili 12. ročník na Slovensku Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň je venovaný ľuďom s genetickou poruchou, ktorí majú o jeden chromozóm navyše. 
Pozreli sme si video, v ktorom sa o danej chorobe dozvedeli viac. Potom sa deti pýtali otázky k téme p. vych. Zuzky Vrbinárovej, ktorá sa týmto deťom venovala dlhé roky. 
Ako znak toho, že rešpektujeme a podporujeme ľudí s downovým syndrómom, si každý z nás dal na nohu, každú inú ponožku. V tejto aktivite nás aj  podporili niektorí učitelia zo zborovne a žiaci vyšších ročníkov. 


foto
4.B.
foto
4.B.
foto
3.B.
foto
3.B., 4.B.
foto
3.A., 4.B.
foto
3.A.
foto
3.A.,5.A.
foto
Každá iná ponožka dňa 21. 3. je symbolom na podporu ľudí s Downovým syndrómom :-)
foto
foto
foto
foto