Školský klub detí

Čo bolo?

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/2013

Košiar

                             Radosť z Cirkvi
 
Niekedy sa v živote objavia dni, ktoré ma naplnia radosťou, ba priam hrdosťou, že patrím k Cirkvi. Že som jej neodmysliteľnou súčasťou a že i ja tvorím spoločenstvo, ktorého primárnym cieľom je pracovať pre Božie veci. A že toto spoločenstvo, či oslávenej, či putujúcej Cirkvi je pre mňa zdrojom mnohých milostí a požehnaní.
Práve silu tohto spoločenstva som si naplno uvedomila počas farského dňa v minulú nedeľu. Tento deň ma naplnil opätovne radosťou a veľmi povzbudil. Lebo...
Cirkev je pestrá. Jazykovo i kultúrne, no srdečná návšteva z priateľskej farnosti Rajsko kde mohli v lete naši mladí spolu s kňazmi prežiť časť prípravy na stretnutie so Svätým Otcom ma povzbudila, že i jednotná a silná, po celom svete pevne stojaca na princípoch evanjelia. Túto jednotu symbolizuje aj spoločne zasadený dub v parku pred kostolom. Každý mohol a stále môže k tejto jednote prispeť aj „svojou lopatou.“
Cirkev je žehnajúca. Hlavne tá oslávená. Podporujúca a neustále orodujúca. Slávnostne odhalená a požehnaná socha svätého Jána Pavla je pre mňa stelesnením podpory, ktorú máme vo všetkých svätých v nebi. Tak si len o ňu prosme, veď kto prosí,...
Cirkev je hravá a veselá. Veď máme dôvod na radosť. Je to spôsob, ako vyjadriť nádej, ktorá je v nás. Deti hrou, súťažami, posedením pri ohni a opekaním, ockovia futbalom, mamičky krátkym, či dlhším rozhovorom. Aj o tom, ako nám podpora farnosti, školy, škôlky a centra voľného času pomáha v správnej výchove našich ratolestí. Pocit, že viem, komu zverujem svoje deti, keď sú v škole, no i vo voľnom čase, je pre mňa upokojujúci.
Cirkev je pohostinná a starajúca sa. Preto patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave tohto pekného dňa. Ženám neustále doplňujúcim teplý čaj a dokladajúcim občerstvenie,  mladým za spestrenie tancom a venujúcim sa deťom, pánovi kaplánovi za neúnavné venovanie sa poľskej návšteve, pánovi farárovi za neoblomnú vieru (aj v dobré počasie), celkovú organizáciu a stále modlitby za všetkých farníkov.
Cirkev je obetujúca sa i za pozemské dobrá mnohých núdznych.
A... Cirkev je i trpiaca. Preto i tieto radostné chvíle môžu byť inšpiráciou k pamiatke na duše čakajúcich na radosť večnú.