Školský klub detí

Oznamy

Jesenné prázdniny
Milí rodičia,  v dňoch 30.10. 2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok), 6.11.2020 (piatok) a 9.11.2020 (pondelok) budú jesenné prázdniny a školsk...

Prevádzka ŠKD od 5.10. 2020
Milí rodičia, od 5. 10. 2020 do odvolania bude zabezpečená prevádzka školského klubu detí v obmedzenom režime, aby sme zamedzili premie...

Prevádzka ŠKD do 30.09.2020
Milí rodičia, vzhľadom na aktualizáciu usmernení o Organizácií a podmienok výchovy a vzdelávania v základných škol...

Prevádzka ŠKD od 1.9. do 23.9.2020
Milí rodičia, kvôli opatreniam súvisiacimi s Covid-19 je upravená aj  prevádzka ŠKD od 01.09.2020 do 23.09.2020. Prevádzka ŠKD j...

Oznam pre rodičov o odchode žiakov z ŠKD
Pre zmenu organizácie ŠKD v mesiaci jún, Vás prosíme, aby ste nás písomne informovali (zápisom do slovníčka alebo žiacke...

Usmernenie k poplatkom za ŠKD v CZŠ s MŠ Dobrého pastiera v mimoriadnej situácii 
Milí rodičia, chceli by sme Vás informovať ohľadom platenia poplatkov za ŠKD.  Nakoľko už veľa rodičov má uhradený poplatok za mesia...

Prerušenie vyučovania
Milí rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude na našej škole od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane prerušené vyučo...

Riaditeľské voľno
Milí rodičia, žiaci, zamestnanci, Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53,010 07 Žilina, po...

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 3
Dňa 10. 03. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala v poradí druhé usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne ...

CZŠ s MŠ bude zatvorená
Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina, v súlade so zákonom č. 24...