Školský klub detí

Oznamy

CZŠ s MŠ bude zatvorená
Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina, v súlade so zákonom č. 24...

Jarné prázdniny,
kedy bude čas na oddych, šport a iné aktivity, sú od 29.2. do 4.3.2016. Program na prázdniny ponúkame v CVČ STROM. V prípade záujmu bude ŠKD v...

Opäť cirkevné školy odsunuli na vedľajšiu koľaj.
  Minister Draxler v správach upozornil na novú výzvu, ktorá trvá od 4.2.2016 do 4.3.2016.  Zriaďovateľov cirkevných škôl neuz...

oznamy
Vianočné prázdniny su od 23.12.2015 do 7.1.2016. V zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskor...

Letné prázdniny :
1.7. - 31.8.2015. Nový školský rok začneme 2.9.2015. ...

Jarné prázdniny
sú 2.4. - 7.4.2015. Nástup do ZŠ i MŠ je 8.4.2015. Máme čas na oddych, dobre ho využime a potom s radosťou šup do školy. ...

Srdečne všetkých pozývame
na rorátne sv. omše, každý deň od pondelka do soboty o 6,00 hod. v kostole Dobrého pastiera. Svojou aktívnou účasťou môžeme prehĺbiť svoj vzťah...

Srdečne všetkých pozývame
na Katarínsku zábavu, ktorá bude 22.11. od 19,00 hod. v našej škole. Vstupenky je možnosť zakúpiť si na vrátnici školy, v CVČ alebo po sv. o...

Jesenné prázdniny
sú 30.10. a 31.10. Naplno si ich užime a pritom nezabudnime, že je obdobie pre pomoc dušiam v očistci....

Košiar
Milí rodičia, už po tretí krát bude akcia KOŠIAR  (Kostol, Škola, Rodina) a to v nedeľu 5.10.2014 na farskom dvore o 14,00 hod; na ktor...