Školská jedáleň

.....a škola opäť začína...

Oddýchnutí a plní očakávania začneme školský rok 2014/15 dňa 2. septembra sv. omšou o 9,00 hod. v Kostole Dobrého pastiera.
 Po sv. omši sa naši noví  prváci a ich rodičia premiestnia do auly Cirkevnej základnej školy, kde sa zoznámia so svojimi p. učiteľkami i vychovávateľkami a chvíľu pobudnú aj vo svojich triedach.
V tento deň si nenoste do školy ani prezuvky, ani aktovku.
Žiaci 2. – 8. ročníka sa po sv. omši stretnú na farskom dvore, prípadne v CVČ so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí im rozdajú potrebné tlačivá , ktoré treba doniesť  do školy v stredu . Potom budú mať rozchod.
V prvý školský deň nie je zabezpečený obed, ani školský klub.

Vyučovanie začíname 3. septembra o 8,00 hod. Všetci žiaci budú mať 4 vyučovacie hodiny. Ďalšie potrebné informácie sa dozviete od triednych učiteľov.
Všetkým prajeme, aby nový školský rok bol rokom poznávania, radosti, úsilia i zábavy, ale najmä plný Božieho požehnania.

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: