Školská jedáleň

Riaditeľské voľno.

Riaditeľka CZŠ s MŠ Dobrého pastiera oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v  znení neskorších predpisov udeľuje riaditeľské voľno v dňoch 2. mája a 9. mája 2014 z organizačných dôvodov.

V spolupráci s CVČ STROM ponúkame  2. mája  celodenný výlet na Polom pre žiakov ZŠ. V prípade záujmu sa treba nahlásiť v kancelárii centra do 30.04.2014.

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: