Školská jedáleň

Alleluja, radujme sa

Veľkonočné obdobie je čas milostí a radostí zo zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Nech nám tieto udalosti vlejú novú nádej a odhodlanie žiť s naším Bohom, denne s ním riešiť svoje radosti i bolesti. Ježiš Kristus je našou najväčšou nádejou. Ak sa otvoríme prijatiu tejto pravdy, šťastie a radosť budeme prežívať nielen my, ale zakúsia ju i tí, s ktorými žijeme.

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: