Školská jedáleň

Čas pokánia

Prežívame pôstne obdobie, ktoré nás pozýva, aby sme urobili niečo viac pre svoju spásu i pre spásu blížnych.
Ponúkame aktivity pre deti i pre dospelých. Pre žiakov 1. stupňa sú určené úlohy, ktoré pomôžu formovať ich osobnosť v dobrých kresťanov. Pre žiakov 2. stupňa a ostatných ponúkame 40 dní online /www.40dni.sk/, kde sa zamýšľame nad témou Sedem bolestí Panny Márie.  Každý týždeň sa venujeme jednej bolesti a denne pridávame myšlienku Svätého Otca Františka.
Ak prehĺbime svoj duchovný život, zažijeme skutočné zázraky.
Všetkým prajeme požehnaný pôst.


Dnešný obed:

Zajtrajší obed: