Školská jedáleň

Jarné prázdniny,

ktoré sú v termíne od 17.2. do 21.2.2014 prežime v radosti, pokoji a hlavne v Božej blízkosti.

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: