Školská jedáleň

Zmena poplatku za obed I. stupeň

Oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2014 sa zvyšuje poplatok za obed pre I. stupeň ZŠ na 1,03 €. Cena obeda sa mení kôli kompenzácii režijných nákladov. Rozdiel ceny obedov za február 2014, ktoré ste už uhradili vo forme preddavku, sa zaúčtuje v nasledujúcom zúčtovacom období.

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: