Školská jedáleň

Všetkým prajeme

pokojné prežitie vianočných sviatkov a požehnaný nový rok. Nech denne cítime Božiu prítomnosť a šírime Jeho lásku vôkol seba.

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: