Školská jedáleň

Príprava na vianoce

Všetkých pozývame počas adventu /od pondelka do soboty/ na rorátne sv. omše o 6,00 hod v našom kostole.  Nenechajme sa odradiť ani zimou ani tmou,ale buďme si navzájom povzbudením. Ak toto  obdobie  prežijeme viac v Božej blízkosti, počas vianoc zakúsime opravdivú radosť z príchodu Božieho Syna na našu zem.                                                                                                          Po slávení Eucharistie dostaneme úlohu na daný deň a žiaci sa spoločne naraňajkujú v hale CVČ.
 

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: