Školská jedáleň

Poďme sa spoločne zabaviť

V sobotu 23.11.  pozývame rodičov, starých rodičov i starších súrodencov /od 17 rokov/ našich detí a žiakov na Katarínsku zábavu, ktorá nám ponúka možnosť stretnúť sa a spoločne sa zabaviť. Svojou účasťou prispejete k budovaniu farsko-školského spoločenstva. Lístky si môžete kúpiť v CVČ na vrátnici do 21.11.2013.

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: