Školská jedáleň

Pomôžme ...

Využime príležitosť získať odpustenie trestov  dušiam v očistci a tak im pomôcť dostať sa do vytúženej blaženosti - Božej blízkosti. Podmienky: zúčastniť sa sv. omše, prijať sv. prijímanie, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas, Sláva Otcu) , navštíviť cintorín a vzbudiť si úmysel plnomocných odpustkov. Nezabudájme, že raz budeme túto pomoc  potrebovať aj my.

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: