Školská jedáleň

Modlitba sv. ruženca

Máme o čo prosiť, máme za čo ďakovať a preto pozývame všetkých na modlitbu sv. ruženca, ktorá je v kostole počas októbra každý deň okrem soboty o 18,00 hod. V sobotu sa modlíme po rannej sv. omši.

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: